Galdhøpiggen (2469 m.o.h.) - til topps på Noregs tak!

Galdhøpiggen res

Frå Juvasshytta - i tauglag over Styggebrean

Juvasshytta ligg 1850 m.o.h, og er eit naturleg utgangspunkt for turar til Norges høgaste fjell – i guida taulag. I sommarsesongen er det daglege guida turar til topps.

Turen frå Juvasshytta til toppen av Galdhøpiggen er ca 15 km. tur-retur, og tek 6-7 timar. 

Fyrste del av turen inn til brekanten tek underkant av ein time. Her er det tid til ei lita mat- og drikkepause før alle skal bindast inn i tau og gjere seg klar for å krysse Styggebrean i taulag.  

Førarane informerar om korleis dei ynskjer at deltakarane skal oppføre seg på turen over breen. Det er viktig med stramt taug mellom deltakarane. Dei som ynskjer å gå i same taulag, vener og familie, passar sjølv på at dei stiller opp samla ved taua. 

Turen over breen tek ein time. Deretter er deltakarane kome til “piggura”. Her løyser deltakarane seg ut av taua og tek ei kort pause. Den brattaste delen av turen startar her. I løpet av 30 min-1 time er dei fleste kome opp. På toppen får alle tid til fotografering, klesskift og å nyte utsikta. Det blir avtalt ei tid for avgang ned att. 

TIPS:
– Fyll jevnleg på med mat og drikke undervegs.
– Følg førarane si anvisning. 
– Deltakarne er sjølve ansvarlege for å få med seg informasjon og instruksar frå førarane. Dess bedre deltakarane er førebudd til turen, dess betre blir opplevinga.
– Viss nokon av deltakarane har epilepsi, diabetes eller andre sjukdommar som kan gje utslag ved fysisk anstrenging, gje beskjed om dette.
– Det er farleg å krysse breen aleine utan tau og utstyr. Tidleg på sommaren dekker snøen bresprekkane, og vi kan oppleve gjennomslag.

Skjermbilde 2015 06 05 kl. 16.22.08

Frå Spiterstulen - til topps på eigenhand eller med guide

Turen frå Spiterstulen til Galdhøpiggen kan gjerast både med og utan førar, og det finst fleire rutealternativ. Den vanlegaste ruta går ikkje over bre, og du kan difor gå på eigenhand på godt merka sti.

Spiterstulen ligg 1100 m.o.h. ved skoggrensa i den lune og frodige Visdalen i Lom kommune i Jotunheimen, og er eit populært startpunkt for turar til Galdhøpiggen.

Turen er omlag 13 km. lang, med 1520 høgdemeters stigning. Turen tek normalt mellom 7 – 9 timar. Turen frå Spiterstulen kan fint gås med “unge fjellvandrare” ned i 5-6 års alderen, viss dei er motiverte. 

Frå turisthytta kryssar du brua over elva Visa og følger en brei og godt merka sti oppover i det bratte terrenget. Stien var i 2010 renovert av sherpaer, og vi ber folk fylgje merkinga. Ruta er litt slakere over nokre blokkfelt og snøkledde område, men stig elles jamt før du etter kvart skimtar Pigghytta i det fjerne. Om det er klarvêr, kan du sjå fram til majestetisk utsyn over 1/4 av Sør-Noreg frå toppen! 

I dårleg vêr er det ekstra viktig å halde seg til stien, da ein i nokre område har stup til venstre for seg, og utrygg bre på høgresida. Hugs å kle deg godt, ha godt fottøy og mat- og drikke i sekken! 

PIGGHYTTA
På Pigghytta serveres det varm drikke, souvenirer og enkel mat. Hugs kontantar!

 

Arrangørar som tilbyr guiding

Frå Juvasshytta

 • Vaksne:              250,-
  Born (frå 7 år): 200,-

  For føring til Galdhøpiggen møter du opp seinast ein halvtime før turen går, og kjem inn i resepsjonen og betaler for turen.

 • Sesong frå 16.mai til 01. oktober 2017

  Tider for guiding: 
  09.00 For gjester på Juvasshytta (10.juli til 12. august)
  10.00 For alle (27. mai til 01. oktober)
  11.30 For alle (10.juli til 12. august)

  Vi tilbyr egen føring for grupper, skuleklasser og familiar etter ynskje. Juvasshytta har førarar med kompetanse til guida toppturer i tillegg til føring til Galdhøpiggen.

  Påmelding til tur med føring over breen til Galdhøpiggen foregår i resepsjonen på Juvasshytta same dag som turen går. Me tek ikkje i mot bestillingar på førehand med mindre det er 10 personer eller fleire. Møt opp i god tid før turstart, seinast ein halvtime før. Me sett opp førarar etter behov, slik at alle får vere med.

 • Vaksne: 250,-
  Born: 200,-

 • Starttidspunkt våre gjester: Kl. 09.00 på Raubergstulen. Påmelding i resepsjonen kvelden før. Vi ynskjer at gjestar med spesielle behov seier ifrå på førehand slik at vi kan tilretteleggje turen best mogleg.
   
 • Galdhøpiggen på 2469 meter over havet er ikkje berre Noreg sitt høgste fjell, men også Nord-Europas høgste. Vi startar turen fra Juvasshytta på 1840 m.o.h. Frå der går vi i lett terreng i om lag ein time opp til Styggebreen kor vi binder oss inn i taulag.
  Herfrå tek det om lag ein ny time over breen til vi igjen har fast grunn under føtene. Opp Piggura er den siste og tyngste delen av turen og det er her vi må ta dei fleste høgdemetrane. Totalt tek turen opp ca 3 ½ time og ned ca 2 ½ time.

  Dette er ein relativt enkel tur som passer dei aller fleste og er godt egna for barn. Frå Lom og opp til Juvasshytta tek det om lag 45 min å kjøre med bil. Fra Raubergstulen til Juvasshytta er det bomveg som kostar (kan betalast med kort).

 • Pris: 690,-

 • Vi har ikkje daglege turar til Galdhøpiggen, men tek gjerne turen om du ynskjer eigen guide for din familie eller gruppe. Kontakt oss for bestilling.

  www.aktivilom.no

 •  

   

   

 • Det tek om lag 45 min å kjøre med bil frå Lom og opp til Juvasshytta. Den siste mila frå Raubergstulen til Juvasshytta er det bomveg som kostar kr 100,00 (betalast med kort). Frå Juvasshytta på 1840 m.o.h, går fyrste etappe gjennom steinur i lett terreng inn til Styggebreen der vi bitt oss inn i taulag. Vidare tek det om lag ein time over breen, før siste og tyngste del av turen går opp Piggeura. Totalt brukar vi omtrent 3 ½ time til toppen, og 2 ½ time ned att, i tillegg til gode pausar.

   

  Vi tek på oss guiding av både små og store grupper, og legg opp turen etter gruppa sitt nivå og ynskje. Gruppa og opplevinga er i fokus under heile turen. Vi har ikkje daglege turar til Galdhøpiggen, men er klare for tur om du ynskjer eigen guide for familien eller gruppa.

   

  Pris: 3500,- per førar (inntil 15 deltakarar)

   

Frå Spiterstulen

 • Ein går fint frå Spiterstulen med “unge fjellvandrarar” ned i 5-6-års alderen viss dei er motivert. Vi går til toppen med leirskule 6-7. trinn kvar uke. Elles er det verdt å nemne at det også går ein lettare tur til toppen frå Juvasshytta, men då er ein avhengig av førar og det utstyret en bretur krev.

 • Dette er turen du gjerne tek med ein førar frå Spiterstulen. Turen startar på tunet. Over brua og til venstre, deretter fylges stien til Svellnosbreen opp til brekanten. Her vil turen skilje seg litt frå ein vanleg bretur for her må ein ta i betraktning forholda. Medan dei som skal på breen går ein tur i brefallet, velgjer ein gjerne ein annan kanskje kortare tur gjennom formasjonane for denne turen. Så går ein over flatbreen før ein ankjem foten av Galdhøpiggen! Her er det ei velfortent pause før ein verkelig bestiger toppen med omtrent 400 høgdemeter på ein time! Ein flott måte å nå toppen på!

  Pris:
  Buande: 500/300,- vaksen/born
  Ikkje buande: 600/350 vaksen/born

 • Turen startar i småskogen og tek deg opp gjennom heile fjellet og dei utfordringane det krevst. Det er verd å nemne at ein på turen ikkje berre rekk éin, men tre toppar over 2000 meter! Over brua på Spiterstulen og litt til høgre. Der fylger ein ein tydeleg sti, den er nyrenovert av sherpaer i 2010 på grunn av høg slitasje, og vi ber difor folk fylgje merkinga. Vidare går ein over eit relativt greitt område. Før ein må gi seg i kast med noko laus grus. Etter grusen er det fin stigning over snø og ur før ein runder Svellnose. Når ein så kjem til botn av Keilhaus topp, kan ein miste litt “futten”, men dette blir ein fantastisk nedfart! På toppen ser ein over til toppen av målet – Galdhøpiggen og ser at det er oppnåeleg! Litt ned og siste stigninga er som alltid tung men givande. På toppen ser ein 1/4 av Sør-Noreg på ein fin dag!

 • Dette er turen for øva fjellfolk. Ein fylgjer mot breen, på toppen av moreneryggen brekk ein av mot framre Tverråtind. Så går turen rundt og opp på denne før ein fylgjer ryggen rundt Tverråtindane – Ymelstind – Storjuvtind før ein lander på Galdhøpiggen og ned att på Kailhaus og Svellnose (det er 8 over 2000-meter toppar på ein tur) Denne turen krev gjerne eit par rapeller, så det kan vere smart å prate med folka i resepsjonen på Spiterstulen.

 • Det er mogleg å klatre til toppen frå “Porten”, men vi anbefalar gode kunnskaper og klatreførar for dette. Det gir ein eigen friheit og mestring som er utruleg flott. Men vi ynskjer å henvise til kurs og Klatrefører for Jotunheimen» som fåes kjøpt.

 • Spiterstulen Bre- og Fjellføring tilbyr guida turar i Jotunheimen, mest i området rundt Spiterstulen og Visdalen, men tilbyr òg turar i andre område.  Vi går tur på oppdrag heile året, men har vår høgsesong frå påske og gjennom sommaren. Da vil vi vere på Spiterstulen og føre daglege turar til Svellnosbreen samt andre turer.

  Kontaktinformasjon:
  www.galdhopiggen.no
  E-post: post@galdhopiggen.no