Ta Valdresekspressen til Jotunheimen i sommer!

Valdresekspressen utvider rutetilbudet til Lom og Leirvassbu

Vi vil gjøre det enklere og mer attraktivt for fjellfolket i Jotunheimen å benytte buss framfor bil. Fra 1. juli til 4. september vil Valdresekspressen forlenge ruta Oslo-Fagernes-Beitostølen via Gjendesheim til Lom og Leirvassbu.

Det er to av Valdresekspressens daglige avganger fra Oslo som forlenges, én til Lom og én til Leirvassbu. Avgangen 08:45 fra Oslo fortsetter fra Gjendesheim til Lom med ankomst 14:51. 13:05 fra Oslo forlenges helt til Leirvassbu med ankomst i 20 tiden. Leirvassbu- Oslo kjøres 10:05 og vil korrespondere med lokalbusser fra både Juvasshytta og Spiterstulen på Lom. Retur fra Lom kjøres 11:20 og 15:45 med ankomst Oslo henholdsvis 18:00 og 21:58.

Åpner nye muligheter i Jotunheimen

Ruteutvidelsen kommer etter ønsker fra turister og samarbeidspartnere som savner bussforbindelse spesielt mellom Gjendesheim og turisthyttene i Jotunheimens nordside. Nå får fjellfolket en direktebuss fra Oslo helt til Leirvassbu med god korrespondanse til Juvasshytta og Spiterstulen på Lom.

Valdresekspressen kjører også til Årdal med korrespondanse til Eidsbugarden og det nye rutetilbudet åpner også helt nye muligheter for å tilby organiserte turer med bagasjetransport mellom overnattingsbedrifter rundt hele Jotunheimen, noe særlig utenlandske turister og turoperatører etterspør.

Utvidelsen i rutetilbud mot Jotunheimenen åpner for å kunne lage spennende rundturer og distanser uavhengig av bilen. Den nye ruten gir også muligheten til å planlegge spennende turer i Jotunheimen med bilen plassert ett sted og med mulighet for å bli fraktet tilbake på et senere tidspunkt med bussen.

Direktebuss til Oslo for hytter og lokalbefolkning

Ikke bare vil fjellvandrere få et bedre tilbud, også turistbedrifter som Bessheim, Hindsæter, Glitterheim, Randsverk, Lemonsjø og Brimiland vil få et langt bedre kollektivtilbud. Det er også mange privathytter og innbyggere langs ruta mellom Gjendesheim og Randen som får en «Oslobuss» nesten på dørhella to ganger om dagen i sommersesongen.

Fakta om JVB og Valdresekspressen:

Valdresekspressen har inntil sju daglige avganger mellom Oslo og Fagernes, fem til Beitostølen og to til Årdal. Om sommeren kjøres også over Valdresflya til Gjendesheim, fra 2016 også til Lom og Leirvassbu.

Valdresekspressen er en del av rutenettet i Nor-Way Bussekspress og kjøres i samarbeid mellom JVB og Nettbuss Sør. I tillegg til rute og turbusser har JVB også beltebilene på strekningene Tyin-Eidsbugarden og Beitostølen-Bygdin. Båten på Bygdin, MB Bitihorn er også eid og drevet av JVB om sommeren.

Kjelde: https://www.nor-way.no/nb-NO/ruter/nytt-fra-nor-way/valdresekspressen